Domovska strankaHome | Mapa stránkyMapa | Tisk StránkyTisk | KontaktyKontakty
Obrázek stránek
MENU
Počet návštěv
počítadlo.abz.cz  
Základní škola Týn nad Vltavou, Malá Strana
IČO: 60076909           Žižkova 285, Týn nad Vltavou        REDIZO: 600057593
IZO: 060076909

Statut třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy.

Ředitelka Základní školy Týn nad Vltavou, Malá Strana v souladu s § 17 Zákona 561 o předškolním,základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání ( školský zákon)

zřizuje
od 1.9.2005 třídu s rozšířenou výukou tělesné výchovy – sportovní třídu, s následujícím zaměřením:
  1. doplňkový sport: kanoistika
  2. doplňkový sport: judo

Třída je určena všem sportovně nadaným žákům a žákyním daného ročníku 2. stupně, kteří mají předpoklady a zájem rozvíjet svůj sportovní talent a všestrannou fyzickou zdatnost, především se zaměřením na uvedené sporty.

Vzdělání bude probíhat podle upraveného školního vzdělávacího programu s rozšířením výuky tělesné výchovy na 5 hodin týdně. Učební plán pro 6. – 9. ročník tříd s rozšířenou výukou Tv tvoří samostatnou přílohu.

Nedílnou součástí vzdělávání bude výchova k myšlenkám olympionizmu a zásadám fair play.

Cílem výuky ve sportovní třídě bude kromě získání všeobecného vzdělání také vytvoření základů pohybových dovedností a všestranné fyzické zdatnosti, které umožní absolventům sportovní třídy aktivní zapojení do vrcholového sportu nebo úspěšný přechod do sportovních tříd na střední škole.

V Týně n Vltavou:..............................

____________________
Mgr. Zdenka Meškánová
ředitelka školy      


© 2011 Všechna práva vyhrazena ZŠ Týn nad Vltavou, Malá Strana.