Domovska strankaHome | Mapa stránkyMapa | Tisk StránkyTisk | KontaktyKontakty
Obrázek stránek
MENU
Počet návštěv
počítadlo.abz.cz  

 

Provozní řád školní jídelny

Pracovní doba ŠJ 6,00 – 14,30 hod

 

Výdej obědů

a)   obědy jsou vydávány v čase od 11,35 hod do 13,45 hod

b)    strávníci jsou povinni dodržovat předpisy o hygieně při společenském stravování: zachovávat v jídelně čistotu a klid, nechodit do jídelny nevhodně oblečeni ( v oblečení z venku nebo z chemické laboratoře )

c)    strávníci jsou povinni dbát pokynů zaměstnanců ŠJ

d)    po dobu oběda je v jídelně pedagogický dozor,který vykonává dohled dle pokynů vedení ZŠ  (Zákon 561/2004 Sb. par. 164 odst.1 )

e)    při vzniku epidemie jsou strávníci povinni podrobit se pokynům OHS

f) jídelna je od 11,00 do 11,30 hod uzavřena z důvodu oběda zaměstnanců ŠJ

g) obědy je možno odnášet ze školní jídelny pouze z vážných zdravotních důvodů. Pokrmy vyrobené ve školní jídelně jsou určeny k přímé spotřebě bez skladování. ( první den nemoci, zlomenina ruky …) ( Vyhláška 107/2005 Sb. par.2 odst.7, Vyhláška 17/2008 Sb. par.3odst.4)

h) školní jídelna zajišťuje dietní stravování dle Vyhlášky 17/2015 sb.

 

Odhlašování obědů

a)    obědy se odhlašují den  předem

b)    v případě nemoci  poskytne ŠJ strávníkům první den nemoci oběd do jídlonosičů

Obědy v době školních prázdnin

Ve školní jídelně se vaří při 10 přihlášených strávnících, cena oběda je stejná, jako v době výuky .

( Zákon 561/2004 Sb. par 119 ,117  b) a c) ) Cena obědů

  7 - 10 let        23,00 Kč

11 -  14 let       25,00 Kč

15 a více          27,00 K

      mzdová režie   18,00 Kč ( žákům hradí , v době výuky ,stát )

      věcná režie      9,00 Kč  ( žákům hradí , v době výuky, stát )

( Vyhláška 107/2005 Sb. příloha 2 )
Platby obědů

Strávník se řádně  registruje písemnou přihláškou v ŠJ. Veškeré změny nebo ukončení docházky oznámí rodiče vedoucí ŠJ písemně.

Obědy se hradí měsíc dopředu a to vždy od 15 do 25. Platby jsou prováděny inkasem z účtů strávníků  nebo přímou platbou na pokladně banky na účet školy, službou interbanking. Ve školní jídelně se hotově vybírá pouze v naléhavém případě .

Pokud strávník neuhradí platbu v daném termínu( to je do 25. dne v předcházejícím měsíci ) , je mu zastaveno stravné .

Veškeré předpisy o školním stravování shrnuje Vyhláška č. 107 /2005 Sb.

  z 25.2.2005 o školním stravování , Zákon 561/2004 Sb. ( školský zákon ) a Vyhláška 84/2005 Sb

ve znění pozdějších předpisů. Jídelníček je sestavován na základě doporučen pestrosti stravy. spotřebního koše sledovaných potravin. Základní vyhlášky a  prováděcí předpisy jsou k dispozici u vedoucí ŠJ

 

Platnost od 1.7.2017                                                      Alena Švecová  vedoucí ŠJ

 


© 2011 Všechna práva vyhrazena ZŠ Týn nad Vltavou, Malá Strana.