Domovska strankaHome | Mapa stránkyMapa | Tisk StránkyTisk | KontaktyKontakty
Obrázek stránek
MENU
Počet návštěv
 

                 

Školní družina

Informace pro rodiče

Kriteria pro přijímání dětí do školní družiny:

Jsou otevřena 4 oddělení pro 120 žáků.

Přednost mají:

1)      Děti 1.-3. tříd zaměstnaných rodičů

2)      Děti 4. tříd, které dojíždějí

3)      Děti 4. – 5. tříd zaměstnaných rodičů /podle pořadí přihlášení do ŠD/

 

Školní družinu navštěvují žáci 1. - 5. tříd.

Ranní družina probíhá od 6.00 do 7.35 h a odpolední od 11.30 do 16.30 h.

V naší školní družině se snažíme vyplnit volný čas žáků po vyučování a tím plníme významnou roli při výchově Vašich dětí. Při naší práci se zaměřujeme na mezilidské vztahy, upevňování zdraví a vztah k přírodě. Rozvíjíme u dětí kolektivní myšlení, empatii a vstřícné chování mezi spolužáky.

Nabídka činností probíhá podle ŠVP pro školní družinu.  Je rozdělen do jednotlivých měsíců a vždy vystaven na nástěnce před školní družinou.

Výhodou naší školy je krásná velká zahrada, kterou využíváme ke sportovním činnostem, pohybovým hrám a soutěžím. Na novém dopravním hřišti v areálu školy se učíme při jízdě na koloběžkách zábavnou formou pravidla silničního provozu.

Okolí školy nám poskytuje mnoho možností k vycházkám do lesa, k řece, do parku, poznáváme svoje město a okolí.

V týdenní skladbě zaměstnání nezapomínáme na:

·       odpočinek a relaxaci (odpočinek na koberci, četba knihy, poslech CD, společenské a relaxační hry)

·       výtvarnou a pracovní činnost (různé výtvarné techniky, pracujeme s voskem, hlínou, látkou a přírodninami, které si sami nasbíráme)

·       hudební a dramatickou činnost (zpíváme, tancujeme, soutěžíme, rádi hrajeme scénky a pantomimu)

·       přírodovědnou činnost (při vycházkách poznáváme přírodu, učíme se ji chránit a znalosti o ní si rozšiřujeme formou testů, křížovek, pořádáme besedy)

·       sportovní činnost (pohybové a míčové hry, soutěže, turnaje)

·    přípravu na vyučování (hrajeme didaktické hry, pracujeme s knihou a časopisy, navazujeme na znalosti ze školy  a formou soutěží, her a křížovek si je ověřujeme, spolupracujeme s učiteli)

 

 Po celý rok organizujeme nad rámec běžných činností mnoho dalších celodružinových akcí:

 

Září

Netradiční olympiáda

V září si změříme své síly v netradičních disciplínách. Určitě se u nich nejen pobavíme, ale také lépe poznáme.

 

Říjen

Drakyáda

Přineseme si draky z domova a budeme si přát, aby nám vál příznivý vítr a naši draci se mohly vznášet

v  povětří. Soutěž o nejkrásnějšího draka – děti mohou na výrobu použít různé materiály /látky, barevné papíry, listy/

Halloween

V naší družině se na nějaký čas zabydlí spousta strašidel, duchů a čarodějů... Společně si vydlabeme z dýní strašidla, vyzdobíme si školní družinu a chodby školy.

 

Listopad

Kamarádi ze ZOO

V listopadu nás navštíví chovatelé ze ZOO Ohrada Hluboká nad Vltavou. Budeme se těšit na osobní kontakt se živými zvířaty a zajímavé vyprávění o nich. Naučí nás, jak se ke zvířátkům chovat a lépe jim rozumět.

 

  Prosinec

Advent ve školní družině

Stalo se již tradicí, že společně zdobíme /vlastnoručně vyrobenými ozdobami/ vánoční stromeček v hale školy. Čeká nás také vánoční dílna, kde si vyrobíme vánoční přání, dekorace a vánoční dárky pro rodiče. Ve školní kuchyňce si upečeme a ozdobíme perníčky. Vyzkoušíme si vánoční zvyky a zazpíváme koledy u stromečku. 

 

Leden   

Školní družina má talent

V lednu vyhlásíme soutěž „Školní družina má talent“. Může se přihlásit každý, kdo má odvahu ukázat nám své dovednosti. Hra na hudební nástroj, zpěv, recitace, tanec, cvičení... a možná přijde i kouzelník.

 

Únor

Karnevalový rej masek

K jedné z nejoblíbenějších akcí školní družiny patří „Karnevalový rej masek“. Děti se vydovádí při tanci a veselých soutěžích a za doprovodu DJ Carlose. A za co půjdou paní vychovatelky, se nechte překvapit...

 

Březen

Hody,hody, doprovody

Jako již tradičně, budeme i letos malovat kraslice horkým voskem, plést pomlázky, vyzdobíme si školní družinu a seznámíme se s velikonočními zvyky.

 

Duben

Čarodějnický rej

Získat výuční list řemesla čarodějnického není vůbec jednoduché. Je zapotřebí naučit se létat na koštěti, neštítit myší a pavouků, nebát tmy a mnoho dalších disciplín.

 

Květen

Den dětí - „Poklad na Stříbrném jezeře“

Kdesi vysoko v horách je ukryto pohádkové bohatství - zlatý poklad, který po století střeží Tonkawové před chamtivými bělochy. Je zapotřebí naučit se indiánským dovednostem, abychom ho mohli získat!

 

Červen

Těšíme se na prázdniny

Ještě než se rozloučíme a rozejdeme na prázdniny, navštíví nás hasiči, záchranáři, vojáci a městská policie. Seznámí nás se svojí prací, ukáží vybavení, vysvětlí, jak se zachovat při nehodách a krizových situacích. Vyzkoušíme si hašení požáru /stříkání z hadice na cíl/, poskytnutí první pomoci, zamaskovat se jako vojáci, sejmout otisky prstů. N a dopravním hřišti si vysoutěžíme svůj první řidičský průkaz.

 

A teď už „Ahoj školo a hurá na prázdniny!“

 

Doufáme, že pobyt ve školní družině bude pro děti příjemně stráveným časem. Těšíme se na naši vzájemnou spolupráci.

Kolektiv školní družiny.


© 2011 Všechna práva vyhrazena ZŠ Týn nad Vltavou, Malá Strana.