Domovska strankaHome | Mapa stránkyMapa | Tisk StránkyTisk | KontaktyKontakty
Obrázek stránek
MENU
Počet návštěv
počítadlo.abz.cz  

Informace pro žáky 5. tříd a jejich rodiče

Základní škola, Týn nad Vltavou, Malá Strana zřizuje již od 1.9.2005 třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy (sportovní třídy –SpT). V současné době pracují čtyři takové třídy a od školního roku 2010/11 by měla být zřízena další 6. třída. Tato třída je určena všem sportovně nadaným žákům a žákyním 6.ročníku, kteří mají předpoklady a zájem rozvíjet svou všestrannou fyzickou zdatnost a sportovní talent.

Zaměření třídy bude především na dva sporty – kanoistiku a judo. Přihlásit se mohou i žáci se zájmem o jiný sport, protože výuka bude zaměřena na rozvoj všestranných tělovýchovných schopností. Ve sportovní třídě budou mít žáci možnost pokračovat až do devátého ročníku, případně v navazujících sportovních třídách na střední škole.

Výuka bude probíhat podle upraveného učebního plánu školního vzdělávacího programu s rozšířením výuky Tv na 4 hodiny týdně. Tento učební plán bude zveřejněn na WWW stránkách školy, nebo poskytnut vedením školy.

Sportovní třída je zřizována ve spolupráci s Kanoistickým klubem Jiskra Týn nad Vltavou a Sportovním klubem judo Týn nad Vltavou. Její význam nespočívá pouze v rozvoji sportovního nadání žáků v době povinné Tv, ale umožňuje jejich další rozvoj při sportovních aktivitách v době mimo vyučování, které vedou ke zdravému životnímu stylu mladého člověka.

Podmínky přijetí:
  • Úspěšné ukončení 5.ročníku ZŠ
  • Odpovídající zdravotní stav – souhlas lékaře se zařazením do sportovní třídy
  • Splnění kritérií sportovních oddílů: 
    • - fyzické předpoklady a obecné motorické schopnosti
    •  - psychické a sociální předpoklady V případě vyššího počtu zájemců bude jedním z kritérií test sportovní zdatnosti ( sprint, vytrvalostní běh, skok z místa, kotouly )
  • Podání přihlášky poštou nebo osobně na adresu ZŠ Týn nad Vltavou, Malá Strana – termín pro podání přihlášky je do 31.5.

Potřebné informace včetně přihlášky najdete na stránkách školy, případně na telefonu
385 722 442.


© 2011 Všechna práva vyhrazena ZŠ Týn nad Vltavou, Malá Strana.