Domovska strankaHome | Mapa stránkyMapa | Tisk StránkyTisk | KontaktyKontakty
Obrázek stránek
MENU
Počet návštěv
počítadlo.abz.cz  

 

Vážení rodiče budoucích žáčků ZŠ Týn nad Vltavou, Malá Strana,

jistě se již připravujete na velký okamžik v životě Vašeho dítěte – vstup do školy. Chtěli bychom Vám v této přípravě pomoci, proto Vás co nejsrdečněji zveme na „Klubíčko předškoláků“ – odpolední setkání učitelů, předškoláků a jejich rodičů. Děti budou mít možnost seznámit se s prostředím, vyzkoušet si práci ve školní lavici, rodiče mohou využít setkání s učiteli k vyjasnění všech otázek, které je zajímají.

 

Klubíčko předškoláků jsme naplánovali na středu 6. 6. 2018

Informační schůzka s eventuálními třídními učiteli

proběhne v 1. třídách v 15 h.

 

Těšíme se na shledání a věříme, že napomůžeme odstranit obavy z nástupu do základní školy Vás rodičů i Vašich dětí.

pedagogický sbor ZŠ Malá Strana

 

Poděkování ředitele

Základní školy Týn nad Vltavou, Malá Strana

rodičům budoucích prvňáčků za zápis do 1. tříd

     Dovolte mi touto cestou poděkovat všem rodičům, kteří nám dali svou důvěru a přišli zapsat své potomky do 1. třídy na naší ZŠ. Zápis do 1. tříd proběhl ve dnech 6. a 7. dubna 2018, náhradní zápis proběhl v pátek 27.4. od 13 do 15 hodin.

     K zápisu se dostavilo a bylo přijato celkem 59 šikovných dětí, z nichž u některých zvažují rodiče podání žádosti o odklad, která musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa do 31.5.2018.

     Zájmu rodičů si velmi vážíme a budeme se snažit jejich důvěru nezklamat, stejně jako v letech minulých.

     Zároveň děkuji všem pedagogickým pracovníkům za jejich pomoc při organizování této akce a vysoce vstřícný přístup k rodičům budoucích prvňáčků.

                                                                     Mgr. Miroslav Vašica

                                                                             

 

NÁHRADNÍ ZÁPIS

PÁTEK 27. 4. 2018

OD 13 DO 15 H V ŘEDITELNĚ ŠKOLY

 

ROZHODNUTÍ O ZÁPISU

Žáci po odkladu školní docházky ve školním roce 2017/2018 nastoupí ke školnímu vzdělávání automaticky, protože již byli přijati správním řízením v dubnu 2017. Po odkladu se dostavilo celkem 12 žáků.

Zákonní zástupci některých přijatých žáků pro školní rok 2018/2019 již při zápisu podali žádost o odklad včetně požadovaných příloh. Tato možnost je do 31.5.2018 - viz. dokument Odklad školní docházky.

 

Informace k zápisu:

Zapsány budou děti, které dovrší 6 let věku do 31. 8. 2018. Dále budou zapsány děti, které měly povolený odklad  povinné školní docházky. Při žádosti rodičů o předčasný nástup dítěte do školy (děti narozené po 31. 8. 2012), budou děti přijímány na základě odborného posouzení lékaře nebo psychologa.

Rodiče při zápisu předloží doklad totožnosti, rodný list dítěte, doklad o povolení odkladu školní docházky.

Zákonný zástupce je ze zákona povinen dostavit se s dítětem školou povinným  k zápisu do 1. ročníku.

Další informace k zápisu

Můžete přinést s sebou předvyplněný zápisový lístek. Zapisujte jméno dítěte dle rodného listu!

Vzhledem k avízovanému velkému zájmu je možné vyplněný zápisový lístek poslat e-mailem na reditel@zstynms.cz, a tím se elektronicky předzapsat.

 

Krátké představení ZŠ Týn nad Vltavou, Malá Strana
budoucím prvňáčkům

     Vím a věřím, že většina rodičů budoucích prvňáčků naši školu dobře zná. Přesto si dovoluji ji v krátkosti představit a přiblížit její vybavení. Navenek architektonicky velmi podařená a prostorná budova skrývá krásné interiéry včetně pódia, 21 kmenových tříd, z nichž jsou již téměř všechny vybaveny dataprojektory. Interaktivními tabulemi je vybaveno 11 z nich včetně několika učeben prvního stupně. Žákům k výuce slouží multimediální učebna obsahující nejen počítače, ale i ostatní běžné ICT vybavení např. scanner, vizualizér, digitální kamery a fotoaparáty, multifunkční laserovou tiskárnu atd. Škola disponuje i další moderní odbornou učebnou výpočetní techniky. Učebna F je vybavena kromě standardního dataprojektoru, vizualizéru k publikaci pokusů žákům i sadou senzorů Pasco, které slouží při fyzikálních pokusech k měření a přenosu hodnot pro okamžité zpracování a prezentaci přes PC, učebna přírodopisu zase mikroskopem s propojením a projekcí přes PC. Nemohu nezmínit výuku jazyků podpořenou naší jazykovou laboratoří s centrálním ovládacím pultem a interaktivní tabulí, jedna naše učebna je vybavena dokonce nejnovějším fenoménem v řadě těchto tabulí a to tabulí dotykovou. Veškeré nadstandardní vybavení si škola pořídila z velké míry realizací několika úspěšných projektů financovaných z EU. V tomto školním roce proběhne realizace dalšího projektu z ROP zaměřeného na modernizaci – tentokráte kompletní obnovu chemické laboratoře, dovybavení dílen a zřízení odloučeného IT pracoviště k vyhodnocování, zpracování a prezentaci pokusů.  V areálu slouží k potřebám výuky venkovní učebna, multifunkční zahrada, sportovní areál a dopravní hřiště. V dohledné době bude široké veřejnosti k dispozici osvětlená školní informační vitrína umístěná v centru města (u OD Bety). Plánujeme i zdokonalení vstupů do školy a hledání možností získání finančních prostředků na modernizaci sportoviště. Nemohu nepřipomenout úspěchy našich sportovců a sportovní třídu, která má na naší škole již dlouholetou tradici, každoroční výstavu výtvarných prací našich mladých výtvarníků, keramický kroužek, individuální logopedickou péči, školní pěvecké sbory 1. a 2. stupně, atd. Za zmínku jistě stojí i velmi dobře fungující, zdravě a chutně vařící útulná školní jídelna s odděleným prostorem pro stravování pedagogů. Vše jmenované je vyprodukováno vysoce kompetentní, obětavou a kreativní prací všech zaměstnanců školy, dlouholetou a záslužnou prací mé předchůdkyně Mgr. Zdenky Meškánové a podtrhnuto především plány do budoucna k dalšímu zlepšování výukového prostředí pro žáky.

     Srdečně Vás zveme na náš den otevřených dveří, který se koná ve středu 28.3.2018, při kterém Vám rádi zodpovíme Vaše případné dotazy a provedeme školou. K prohlídce školy a konzultacím budu k dispozici od 8 do 11 h nebo od 13 do 15 h. Poté následují ukázkové hodiny v novém pavilonu. Případné dotazy rád zodpovím i mimo tento termín na telefonu 778 523 164 nebo e-mailem reditel@zstynms.cz. Těšíme se na Vaši návštěvu a budoucí výbornou spolupráci.

 

Mgr. Miroslav Vašica
ředitel školy

 

Pomůcky pro 1. třídu:

- desky na sešity A4
- zásobník na písmenka
- 2 plnící pera, tužky č. 1. č.2
- nůžky (kulatý konec)
- izolepa,štětce (kulatý, plochý)
- náčrtník A4
- pastelky
- modelína
- tempery (10 barev), vodovky
- kelímek na výtvarnou výchovu
- ubrus na výtvarnou výchovu
- cvičební úbor (tričko, tepláková souprava), cvičky do tělocvičny (ne černá podrážka), sport. obuv na hřiště - vše v látkovém sáčku s tkanicí na stažení - vše označeno jménem
- papírové kapesníčky - průběžně doplňovat
- ručník (označený jménem), mýdlo, toaletní papír
- látkový ubrousek na svačiny - utěrka
- nápoje k svačině pouze v lahvi z umělé hmoty
- obuv na přezutí (ne černá podrážka) - nedoporučujeme pantofle

Desatero pro prvňáčky:

Desatero pro rodiče: 

  1. Každý den kontroluji aktovku za přítomnosti prvňáčka.
  2. Každý den ostrouhám tužky. Dítě jich má mít v zásobě několik.
  3. Pomáhám dítěti v přípravě školních potřeb a učebních pomůcek za jeho přítomnosti, společně je dáváme do aktovky.
  4. Školní pomůcky koupím raději až po poradě s vyučujícím.
  5. Přípravu na vyučování rozdělím dítěti na kratší časové intervaly, nejlépe dvakrát 15 minut.
  6. Příprava na vyučování by měla probíhat v klidném a příjemném prostředí, aby se dítě mohlo soustředit na svou práci.
  7. Příprava na vyučování má být pravidelná, aby si dítě upevnilo pracovní návyky.
  8. V klidu si popovídám s dítětem o tom, co prožilo ve škole, snažím se odpovědět na jeho dotazy.
  9. O společných kulturních zážitcích si s dítětem vyprávím, snažím se mu vysvětlit, čemu nerozumělo. Tím rozvíjím jeho rozumové vnímání.
  10. Své dítě raději pohladím, pochválím za drobné úspěchy. Snažím se nezlobit se, když se mu něco ve škole nedaří.


© 2011 Všechna práva vyhrazena ZŠ Týn nad Vltavou, Malá Strana.