Domovska strankaHome | Mapa stránkyMapa | Tisk StránkyTisk | KontaktyKontakty
Obrázek stránek
MENU
Počet návštěv
počítadlo.abz.cz  

Výuka ve speciálních třídách

Výuka se řídí zákonem č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním , vyšším odborném a jiném vzdělávání, zákonem č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a vyhláškou č.73/2005 Sb., kterou mění vyhláška č. 147/2011 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných.. vše ve znění pozdějších úprav

V Základní škole Týn nad Vltavou, Malá Strana jsou zřízeny 2 speciální třídy:

K doplnění počtu žáků ve třídě, oddělení a studijní skupině stanoveného v odstavci 1§ 10 vyhlášky č.73/2005 Sb. mohou být na základě žádosti zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka zařazeni i žáci bez zdravotního postižení. Jejich počet nepřesáhne 25 % nejvyššího počtu žáků ve třídě, oddělení nebo studijní skupině podle odstavce 1. Většinou se jedná o žáky, kteří potřebují individuální přístup a nižší počet žáků ve třídě.

Rada města svým usnesením č. 273/09 ze dne 25.5.2009 povolila výjimku z nejnižšího povoleného počtu dětí ve třídě S 1 i S 2 o 1 dítě ve třídě oproti počtu stanovenému vyhláškou.


© 2011 Všechna práva vyhrazena ZŠ Týn nad Vltavou, Malá Strana.