Domů 

   Nový šk. rok 18/19

    Zahájení nového roku


    Loňský rok
    Zabezpečte skla!
    Memoriál V. Poroda
    O pohár starosty
    Letní soustředění-cyklo

     Hledáme asistenta
    Informace-stravování
    Olympiáda AJ 4, 5
    Na půl cesty
    Jen si děti všimněte
    MDD
    Atletika-Vltavotýnsko
    Branná soutěž-kraj
     Pověřenec - GDPR

    Terezín
    Atletika - kraj
    Svátek slov 1.stup.
     Klubíčko předškoláků
    Branná soutěž
    Umíme pomáhat?
    Sběr papíru
    Olympiáda v AJ

    Zayferus - dravci
    Ejhle člověk
    Den Země
    O pohár MP

    Matematické soutěže
    Výtvarná dílna
    Dopravní soutěž MC
    Výtvarná soutěž
    Čtenářský maraton
    Ptaci online

    
Náhradní zápis
    
Zápis - rozhodnutí
    
Svátek slov
     Bruslení
    
Maškarní disco
    
Dějepis prožitkem
    Hory
    Kraj _florbal
    Biologická olympiáda
    Vánoční vyrábění2
    Vánoční besídka
    
Vánoční vyrábění
    
PF2018 - 2.B
    ZOO Hluboká
    Planetárium
    
Vánoční dárky
    Poslední plavání
     Olympiáda ČJ
    
Společné setkání
    
Vánoční soutěžení
    
Česko zpívá koledy
    
Dějepisná olympiáda
    
Adventní pečení
    
Třídíme odpad
    
Mikuláš
    DDB končí

    Advent
    Chemická show
    Recyklohraní
    Asistent pedagoga
    O pohár starosty

   
Přírodovědný klokan
   
Halloweenské disco
   
Ředitelské volno
   
Putování za vodou
   
Školská rada-volby
   
Přespolní běh
   
Olympiáda s družinou
   
Atletika-čtyřboj
   
Noví kamarádi
    Kompostobraní
   
Do bruslí

   
Konzultace p.psychložky
    Nová myčka
   
Uvítání prvňáčků
    Ekologická brána
    Informace ŠD